Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
de begeleiding
villa krachtenfusie
Contact

De begeleiding van de ontdekkingsreis is in handen van de Stichting Fysica van Samenwerking.

In die rol zal de Stcihting de volgende activiteiten ondernemen:

- het opstellen en verversen van de reisgids

- het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen

- het vezamelen van alle ervaringen en ontdekkingen die onderweeg worden (op)gedaan 

- het optekenen van de daaruit te trekken lessen

- het ter beschikking stellen van kennis en expertise

Het voornemen bestaat om in dat kader te komen tot de oprichting van de Villa Krachtenfusie.