Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
het doel
de initiatieven

Het doel van de ontdekkingsreis is om uiteindelijk een traditie te vestigen waarin maatschappelijk meerwaarde wordt geschapen
De reis moet duidelijk maken wat er voor nodig is om dat te bewerkstelligen.