Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
villa krachtenfusie
de begeleiding
Contact

De Villa Krachtenfusie is de beoogde ontmoetingsplaats van de deelnemers aan de ontdekkingsreis.

Daar kunnen initatieven worden genomen om voor specifieke thema's of opgaven een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen

Die initiatieven kunnen worden ondersteund en van de ervaringen kan weer worden geleerd.