Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
de kernboodschap

De kern van het pleidooi om toe te werken naar een "Staat van Verbinding" ligt in de constatering dat het huidige stelsel primair gebaseerd is op een scherpe scheiding van verantwoordelijkheden, terwijl de aard van vele maatschappelijke vraagstukken nu juist vraagt om partijen die bereid zijn om over de grenzen van hun primaire verantwoordelijkheid en belang heen te kijken en medeveramtwoordelijkheid te nemen voor het schppen van maatschappelijke meerwaarde; om van daaruit de samenwerking aan te gaan.

Dat impliceert dat zij in een nieuw rollenpatroon moeten groeien en processen op een andere manier dan gebruikelijk moeten inrichten.
Op basis van praktijkervaringen zijn er voldoende aanwijzingen te vinden hoe daar concreet inhoud aan is te geven.
Het belangrijkste is daarom dat de wil aanwezig is om naar het perspectief van de Staat van Verbinding toe te groeien en de lessen uit de praktijkervaringen daadwerkelijk toe te passen.


Ziet u de Staat van Verbinding als een aantrekkelijk perspectief voor de modernisering van de democratie
Ja, daar moeten voluit op inzetten
Misschien, het is me nog te vaag
Nee, met het huidige stelsel kunnen we prima uit de voeten