Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
het boek
de kernboodschap

 

aanleiding en doelstelling
Maatschappelijke opgaven zijn er volop. Maar ze worden zelden opgelost. Waarom? Zijn ze te ingewikkeld? Schieten de bestuurders tekort? Zijn er teveel regels? Nee, stellen de auteurs van Staat van Verbinding. De oorzaak is dat ons democratisch stelsel zelf tekort schiet. Want:

De burger heeft na de verkiiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, de ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. En de bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces.

Is dit democratisch tekort 'oplosbaar'? Ja. In heldere taal beschrijven de auteurs, die even gevarieerd als gekwalificeerd zijn een aanvulling op het bestaande stelsel. Een inspirerend concept met de bijbehorende concrete methoden en instrumenten ter uitvoering ervan.
Omdat de aanvulling past binnen de grondwet en de bestaande procedures staat niets in de weg om vanuit dit boek samen nieuw elan voor ons democrtisch stelsel te realiseren.

 

Interesse in het boek? bestellen kan hier!


Het boek al gelezen?Geef dan hier uw mening over de kernboodschap

of

Neem deel aan de discussie: klik hier