Staat van Verbinding

HomeAgendahet boekde reisover onsontdekkingenForum
Home
Bestel het boek
Koop het E-book
Verslag presentatie
Artikel telegraaf
Aanmelden voor de reis
Download de reisgids

Onderweg naar de 'STAAT VAN VERBINDING'...

 

Het wenkend perspectief

Wij hebben een ideaal: Nederland kan zich ontwikkelen tot een "Staat van Verbinding".
Daarin worden maatschappelijke opgaven aangepakt door alle krachten in de samenleving gezamenlijk: ook burgers en bedrijven nemen in de staat van verbinding daarvoor verantwoordelijkheid en laten het niet langer over aan de overheid alleen. Dat kan alleen als bestuurlijke en ambtelijke overheidspartijen daar ruimte voor scheppen en een op samenwerking gerichte rol gaan spelen.

Is dit ideaal een fictie?
Niet als we ons democratisch stelsel moderniseren!
Hoe dat zou kunnen wordt geschetst in het boek Staat van Verbinding. Daarin wordt terug gegaan naar de bron van onze democratie: de Grondwet.
Uit de analyse van de auteurs blijkt dat diezelfde Grondwet ook de bron is van het democratisch tekort zoals dat vandaag de dag wordt ervaren:

"de burger heeft na de verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes
en
de bedrijven zijn in het geheel niet aangesloten op het democratisch proces."

Het oplossen van dit democratisch tekort is mogelijk door voort te bouwen op de reeds beschikbare expertsie die is voortgekomen uit praktijkervaringen met innovatieve vormen van directe democratie.

Met deze website willen wij de dialoog over de modernisering van het democrtisch stelsel stimuleren, nieuwe initiatieven faciliteren en bekendheid geven aan de lessen die getrokken kunnen worden uit praktijkervaringen met vernieuwende aanpakken die bijdragen aan het oplossen van het democratisch tekort.


cover boek De presentatie van het boek vond plaats
op zaterdag 27 januari 2018
op een historische locatie aan het
Lange Voorhout 19 in Den Haag.Het is de plek waar in november 1813 de tijdelijke regering bijeen kwam om te beraadslagen over de 'Staat van Nederland' en
waar de basis is gelegd voor de grondwet die in 1814 in werking trad.
Een uitgelezen plek om de aftrap te geven voor deontdekkingsreis naar de 'Staat van Verbinding'.


lees ook het verslag 
en/of
bekijk het artikel in de Telegraaf

 

 

 

 


De start van een ontdekkingsreis

Het toegroeien naar de 'Staat van Verbinding' zal de vorm hebben van een ontdekkingsreis, die eigenlijk al een tijdje aan de gang is, maar nu met extra energie moet worden voortgezet.
Dat vraagt om een extra impuls, die nu hopelijk met het boek is gegeven.
Daarin wordt verwezen naar tal van praktijkvoorbeelden die laten zien wat er kan worden bereikt als alle geledingen in de samenleving zich onderling verbinden en in nauwe samenwerking maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Met deze voorbeelden als inspiratiebron kan er geleidelijk aan worden toegewerkt naar een nieuw rollenpatroon, opdat er een nieuwe traditie ontstaat.Een traditie kun je niet vestigen met behulp van een blauwdruk, maar moet voortkomen uit een gezamenlijke zoektocht van alle betrokkenen.
De auteurs zien daarom de publicatie van het boek als een uitnodiging aan een ieder die wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de democratie om aan zo'n zoektocht deel te nemen en een gezamenlijke ontdekkingsreis te ondernemen.

Via deze site doen we een oproep aan belangstellenden om zich voor die ontdekkingsreis te melden, hun opvattingen en ervaringen te delen en bovenal om in praktijksituaties te laten zien welke concrete vormen de beoogde 'staat van verbinding' kan krijgen.
 
 
 

Wat valt er te ontdekken?

Het programma van de ontdekkingsreis zal voortbouwen op de analyse en voorstellen uit het boek en zal uit de interactie tussen de deelnemers geleidelijk nader vorm en inhoud moeten krijgen.
Er zal een startversie van een reisgids worden opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst op 27 januari waarop het boek wordt gelanceerd.
Ter gelegenheid daarvan zal een eerste brainstorm plaats hebben over de ontdekkingsreis.

De reisgids

In de reisgids zullen de thema's en onderwerpen worden opgenomen waarover we hopen nadere ontdekkingen te doen tijdens de reis.
Die lijst is in eerste instantie gebaseerd op de inzichten die door de auteurs van het boek bijeen zijn gebracht en aangevuld door de deelnemrs aan de brainstorm tijdens de aftrap.

Ook deze reisgids zal tijdens de reis dankzij de inbreng van alle deelnemers verder evolueren en geleidelijk aan veranderen in een reisverslag.

 

 

 

Aanmelden en Startvragen


Meedoen met de ontdekkingsreis is heel eenvoudig.

Maak uw belangstelling kenbaar door
het sturen van een aanmeldingsmail.

Of begin met een reactie te geven op een of meer van de onderstaande startvragen. 

DE STARTVRAGEN


klopt de kernboodschap?

> reageer op de kernboodschap van het boek

> geef uw mening over het wenkend perspectief.

> dat kan via de pagina over het boek

hoe ziet de 'staat van verbinding' eruit?

> denk mee over de ingrediënten van het toekomstbeeld 

> stel het beeld scherper door input te leveren

> dat kan via de pagina forum

wat kunnen we nu al leren van praktijkvoorbeelden?

> meldt interessante praktijkervaringen

> deel de daaruit te trekken lessen

> dat kan via de pagina over de reis

welke ontdekkingen moeten er nog worden gedaan?

> agendeer onderwerpen waarover u graag een ontdekking zou willen doen

> dat kan het beste door het deel te nemen aan bijeenkomsten

> deelnemers aan de reis worden daar voor uitgenodigd,

of neem contact met ons op:


CONTACT

vragen of opmerkingen kunt u richten aan info@fysicavansamenwerking.nl